ahmad1

Танилцуулга

Эрхэм зорилго; Эв нэгдэл, эрх чөлөө, шудрага ёсыг дээдэлж, гишүүдийнхээ язгуур эрх ашгийг хамгаалж, хөдөлмөрийн нөхцөл, амьдралын түвшинг сайжруулна.

1996 онд Монголын эрчим хүч, геологи, уул уурхайн ажилчдын ҮЭ-үүдийн холбоо анх удаа бие даан зохион байгуулагдаж  шинэ дүрэм, мөрийн хөтөлбөрөө баталж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн юм. Одоо эрчим хүч, геологи уул уурхайн ҮЭ-ийн холбоо нь 100-гаад ҮЭ-ийн хороо, тэдгээрт 30 гаруй мянган гишүүд эвлэлдэн нэгдээд ажиллаж байна. ҮЭ-ийн холбооны даргаар Х.Буянжаргал 2016 оны 6 дугаар сараас хойш ажиллаж байна.

Continue reading “Танилцуулга”