Салбарын ҮЭ-ийн холбоо нь ажлын албандаа 4 хүнтэй. http://cialisfrance24.com Салбарын ҮЭ-ийн холбооны даргаар Х.Буянжаргал , нарийн бичгийн даргаар Д.Долгор, ахлах мэргэжилтэнгээр Д.Болд, нягтлан бодогч-зохион байгуулагчаар Д.Цэвэлмаа нар ажиллаж байна. Салбарын ҮЭ-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ажлын алба, холбогдох шийдвэрийг Удирдах зөвлөл хариуцан ажиллаж байна. Удирдах зөвлөл нь 11 гишүүнтэй.