Гадаад харилцаа

Салбарын ҮЭ-ийн холбоо нь Глобал Олон улсын ҮЭ-ийн холбоо буюу IndustriAll Global union-ы гишүүн бөгөөд холбоо харилцаатай ажилладаг. Ялангуяа уул уурхайн салбар дахь Эрсдэлтэй ажлын байрны эсрэг кампанит ажлыг дэмжин ажиллаж байна.

2014 онд IndustriAll Global union-той хамтран Рио Тинто-гийн үйл ажиллагаа явуулдаг улс орнуудын ҮЭ-ийн сүлжээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан.

Мөн Японы Эрчим хүчний ҮЭ-ийн холбоо /Denrouyku Soren/, БНСУ-ын Эрчим хүчний ҮЭ-ийн холбоо /KNEWU/-той 2010 оноос хойш Харилцан хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Харилцан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу жил бүр төлөөлөгчид солилцож харилцан туршлага судлах, хамтран ажиллаж улмаар хоёр орны түүх, соёл урлаг, ёс заншлыг сурталчлан таниулах ажлыг хийж байна.