Ахмадын хороо

Салбарын ҮЭ-ийн холбооны Ахмадын хороо нь 11 гишүүнтэй, даргаар П.Чулуунбаатар сонгогдон ажиллаж байна. Салбарын ҮЭ-ийн холбоо нь жилд 2 удаа ахмадуу хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлж, урлагын тоглолт үзүүлж, гарын бэлэг өгдөг. Ахмадын хороо нь гишүүдийн санаачлагын дагуу салбарын ҮЭ-ийн холбооноос санхүүгийн дэмжлэг авч Монгол орны үзэсгэлэнт газрууд болох Дорноговь аймаг – Хамрын хийд, Сүхбаатар аймаг – Алтан овоо,

Шилийн богд, Төв аймаг – Аглаг бүтээлийн хийд зэрэг газруудаар аялал зохион байгуулаад байна.