ahmad

Салбарын ҮЭ-ийн холбоо нь Глобал Олон улсын ҮЭ-ийн холбоо буюу IndustriAll Global union-ы гишүүн бөгөөд холбоо харилцаатай ажилладаг. Ялангуяа уул уурхайн салбар дахь Эрсдэлтэй ажлын байрны эсрэг кампанит ажлыг дэмжин ажиллаж байна. 2014 онд IndustriAll Global union-той хамтран Рио Тинто-гийн үйл ажиллагаа явуулдаг улс орнуудын ҮЭ-ийн сүлжээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан. Continue reading